Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.gtmotive.ro („Site-ul”), deținut si administrat de GTM MANAGING SERVICES S.R.L. („Administratorul „).

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare („Termenii”) înainte să utilizați serviciile Platformei. Termenii se aplică accesului și utilizării site-ului de către toți vizitatorii săi.

DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • Site: domeniu www.gtmotive.ro aparținând și fiind administrat de societatea GTM MANAGING SERVICES S.R.L., accesibil la adresa . https://gtmotive.ro/ , prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații.
 • Servicii: înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului și / sau orice modul sau componenta a acestuia.
 • Administratorul Site-ului/Administratorul: GTM MANAGING SERVICES S.R.L. denumită în continuare, GT MOTIVE ROMÂNIA, cu sediul în București, Str. Daniel Danielopolu nr. 30-32, Etaj 4, sector 1. J40/1483/2013, CUI RO 32542239;
 • Utilizator: persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului;
 1. Utilizarea Site-ului
  1. Prin utilizarea acestui Site, sunteti de acord cu acești Termeni. Daca nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Site.
  1. Vă încurajăm să verificați frecvent pagina noastră pentru a vedea condițiile actuale în vigoare și orice modificări care le-ar fi putut fi aduse.
  1. Dacă vom aduce modificări semnificative ale Termenilor, vom posta termenii revizuiți și data la care aceștia au fost revizuiți. Utilizând Site-ul ulterior acestor modificări ale Termenilor, acceptați aceste modificări.
  1. Niciun material de pe aceast Site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis sau distribuit în vreun fel, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod specific de Administratorul Site-ului.
  1. Termenii și condițiile referitoare la acest Site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea Site-ului sau în legătură cu acesta vor fi supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești din România.
 2. Politica de confidențialitate; Informații Utilizatori     
  1. În cursul utilizării de către dvs. a Site-ului, vi se poate solicita să ne furnizați anumite informații. Utilizarea de către Administratorul Site-ului a oricărei informații pe care o furnizați va fi guvernată de Politica noastra de confidențialitate disponibilă la https://gtmotive.ro/despre-noi/termeni-si-conditii/
 • Drepturi de proprietate intelectuală
  • Site, inclusiv conținutul său, cum ar fi textul, imaginile și codul HTML utilizat pentru a genera paginile („Materiale”), sunt proprietatea Administratorul Site-ului sau a furnizorilor sau licențiatorilor noștri și sunt protejate prin brevete, mărci comerciale și / sau drepturile de autor. Cu exceptia cazului în care se prevede altfel în prezentul document, nu puteți utiliza, descărca, încărca, copia, imprima, afișa, efectua, reproduce, publica, modifica, sterge, adăuga, licența, posta, transmite sau distribui orice Materiale de pe aceasta Site, în întregime sau în parte, pentru orice scop public sau comercial fără permisiunea scrisă specifică a Administratorului Site-ului.
  • Fiecare Utilizator beneficiază de o licență personală, neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa Site și pentru a utiliza informațiile și serviciile conținute aici. În schimb, ne acordați o licență neexclusivă, fără redevențe, pentru a utiliza orice conținut pe care îl postați pe acest site în orice scop, sub rezerva termenilor expreși ai prezentului Acord.
  • Utilizatorul se va conforma în întregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și oricăror informări și restricții referitoare la orice Conținut accesat în legătură cu Serviciile.
  • Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorul care furnizeaza materiale / informații Administratorului Site-ului declară și garantează că nu încalcă și nu a încălcat prin aceasta nicio obligație legală sau contractuală față de orice terțe persoane sau entități sau orice drepturi pe care le pot invoca acestea, inclusiv dar fără a se limita la obligații de confidențialitate.
  • Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze neexclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau pe care îl postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.
 • Limitarea raspunderii
  • Utilizatorul înțelege și acceptă că Administratorul nu are nicio obligație ori răspundere privind următoarele, dar fără a se limita la acestea: Utilizatorii care accesează Serviciile prin intermediul Site-ului; conținutul fișierelor transmise de Utilizatori către Administrator; orice consecințe care pot deriva din cele menționate mai sus; acțiunile care pot fi / nu pot fi întreprinse de către oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizării Serviciilor. Administratorul nu poate fi trasă la răspundere în orice mod ori măsură pentru orice fel de acțiuni desfășurate de către Utilizator și nici pentru utilizarea în orice mod a Serviciilor sau orice altă activitate în legătură cu Serviciile. Utilizatorul apelează la Servicii pe propria răspundere. Folosirea oricăror informații furnizate prin intermediul Serviciilor va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere.
  • Administratorul nu garantează implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Administratorul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Servicii și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
  • Serviciile și paginile web aferente acestora sunt puse la dispoziția Utilizatorilor potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, fără nici un fel de garanții, exprese sau implicite, și fără nicio răspundere din partea Administratori în legătură cu acestea. Administratorul nu garantează în nici un mod sau măsură rezultatele utilizării Serviciilor și Utilizatorul își asumă toate riscurile și întreaga răspundere juridică în legătură cu acestea. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea paginilor aferente acestuia în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
  • Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Serviciilor și a paginilor web aferente, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului. În cazurile de forță majoră Administratorul și / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.
 •  Legătura cu alte site-uri
  • Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, care sunt considerate de Administrator utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Administratorul este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administrator. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administrator. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.
 • Reguli, limite și modificări ale site-ului

Ne rezervăm dreptul, din orice motiv, la discreția noastră și fără notificare, să reziliem, să modificăm, să suspendăm sau să întrerupem orice aspect al site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, date, text, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale („Conținut”), caracteristici și / sau ore de disponibilitate și nu vom fi răspunzători față de Utilizatori sau față de terți pentru a face acest lucru. De asemenea, este posibil să impunem reguli și limite privind utilizarea Site-ului sau să restricționăm accesul Utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut Site-ului fără notificare. Avem dreptul de a modifica aceste reguli și/ sau limitări în orice moment, la discreția noastră.

Versiune din data de 26.01.2021


Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a site-ului www.gtmotive.ro

Versiunea 2 din data de 26.01.2021

Prin intermediul acestui document Administratorul vă informează despre modul în care colectează, utilizează, transferă și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătura cu produsele și/sau serviciile noastre, prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

1. Introducere


1.1. Această Politica de confidențialitate face parte integrantă din Termenii și condițiile site-ului și se aplică datelor personale colectate prin intermediul domeniilor site-ului www.gtmotive.ro.

1.2. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfăsoară sub responsabilitatea Administratorul site-ului, GTM Managing Services SRL cu sediul în București, Daniel Danielopolu nr 30-32, etaj 4, sector 1, cod postal 014134, în calitate de operator.

1.3. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin e-mail, la adresa office@gtmotive.ro.

2. Tipuri de date personale pe care le putem colecta


2.1. Când ne contactați prin intermediul adresei de e-mail de contact afișată pe site, Administratorul va prelucra date de identificare precum: nume, prenume, e-mail, număr de client, număr de telefon. Aceste date sunt furnizate în mod direct de către Utilizator.

2.2. Pentru a gestiona site-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunătățită, atât Administratorul, cât și furnizorii noștri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri sau semnalizatoare web, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea corectă a conținutului, crearea și reținerea de date de autentificare, personalizarea interfeței, îmbunătătirea serviciului prin implementarea și testarea de soluții tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare să colectăm date personale precum: adresa IP; ID-ul dvs. de cookie; navigatorul dvs. de internet; locația dvs.; paginile web pe care le accesați pe site-urile noastre; anunțurile pe care le-ați vizualizat sau pe care ați dat click;

2.16. Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și modul în care le puteți controla vă rugăm să consultați: https://gtmotive.ro/despre-noi/politica-de-utilizare-cookies/

2.17. În lista de mai jos găsești mai multe informații despre modul de schimbare a setărilor legate de modulele cookie pentru navigatorul pe care îl utilizezi:

3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal


3.1. Datele personale colectate de către Administrator sunt prelucrate în scopuri care includ:

 • Contactul cu Utilizatorul- Este necesar să ne furnizați anumite date personale pentru a putea începe comunicarea în vederea prestării serviciilor de consiliere.
 • Detectarea și prevenirea fraudelor- Pentru a preveni folosirea datelor Utilizatorilor de către alte persoane este necesar să trimitem mailuri pentru a confirma identitatea Utilizatorului.
 • Asistenta Utilizator- Folosim datele pentru a oferi servicii de relații cu clienții și servicii de asistență (detalii) fie direct, fie prin call center.
 • Utilizarea serviciilor oferite de Administrator;
 • Primirea de informații despre produse, oferte și servicii ale Administratorului;
 • Stocarea preferințelor tale pentru interacțiunile și comunicările viitoare cu Administratorul;
 • Îmbunătățirea serviciilor, testarea produselor și serviciilor noi;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții parteneri;
 • Facilitarea accesului la informații;
 • Îmbunătățirea comunicării;
 • Analizarea și înțelegerea interacțiunilor cu clienții;
 • Implementarea programelor de securitate;
 • Răspunsul la întrebările Utilizatorilor sau rezolvarea solicitărilor de produse și servicii, precum și informarea Utilizatorilor în legătură cu starea acestora;

3.2. Prelucrăm datele tale numai în scopurile pe care le-am comunicat. Dacă le folosim în alte scopuri (apropiate), se vor aplica măsuri de protecție a datelor suplimentare și vor fi utilizate numai cu acordul Utilizatorilor, acolo unde acesta este temeiul prelucrării.

4. Partajarea datelor cu caracter personal


4.1. Putem partaja datele tale personale cu furnizori de produse, parteneri de afaceri și alti terți în conformitate cu legea aplicabilă.

4.2. Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și orice alți parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când există un interes legitim al Administratorului Site-ului, fără însă a afecta drepturile persoanelor vizate (Utilizatori, persoane de contact parteneri etc) și cu respectarea măsurilor de securitate necesare.

4.4. Putem partaja datele cu caracter personal și către alți parteneri, pentru gestionarea datelor și alte părți care au o relație obligatorie cu Administratorului, pentru oferirea serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificări push, contracte).

4.5. În cazul în care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvăluirea unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să îi dăm curs.

4.6. De asemenea, vom comunica Utilizatorului datele pe care le solicită (în cazul în care formulează o cerere de acces la date). Totodată, putem comunica datele și unui alt operator, la solicitarea Utilizatorului, pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (în măsura în care avem obligația și conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile conform prevederilor legale aplicabile în condițiile tehnologice existente la momentul cererii tale).

4.7. Putem partaja datele dumneavoastră și dacă suntem supuși unei tranziții a companiei, de exemplu o fuziune, achiziția de către altă companie sau vânzarea integrală sau parțială a activelor.

5. Drepturile Utilizatorilor


5.1. Dreptul de a fi informat. Prin prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

5.2. Dreptul de acces la date. Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare. La cererea utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

5.3. Dreptul la rectificare. Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Acest drept poate fi exercitat în mod direct prin accesarea contului de utilizator. În cazul în care întâmpini dificultăți, te rugăm să ne contactezi.

5.4. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • se opune prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele Utilizatorului nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Acest drept poate fi exercitat în mod direct prin accesarea contului de utilizator. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să ne contactați.

5.5. Dreptul la restricționarea prelucrării. Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

 • utilizatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

5.6. Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dacă vă exercitați acest drept, veti primi pe mail un link securizat care conține toate datele astfel solicitate.

5.7. Dreptul de opoziție. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

5.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat. Utilizatorii au dreptul de a cere și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte.

5.9. Dreptul de a se adresa justiției. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, utilizatorii au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Dacă Utilizatorul a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Pentru orice solicitare legată de utilizarea datelor tale personale, ne poți contacta la:

 • Email: office@gtmotive.ro
 • Adresa contact: București, Daniel Danielopolu 30-32, etaj 4, sector 1, cod postal 014134

Vă încurajăm să mențineți setările personale și datele personale complete și curente. Echipa noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor tale.

Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de o lună, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maximum 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de maximum 30 de zile de la trimiterea cererii, cu privire la motivele întârzierii.

6. Criteriile și perioada de stocare a datelor


6.1. Datele oferite în cazul în care Utilizatorul ne contactează direct prin intermediul secțiunii “Contact” vor fi utilizate doar pe durata existenței serviciilor furnizate și strict pentru respectarea cerințelor legale în vigoare (de ex., termenele de arhivare) și pentru protejarea drepturilor legale și intereselor Administratorului.

6.2. Datele anonimizate vor fi utilizate strict pentru analize statistice ulterioare.

6.3. Administratorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată și actualizată, pentru a îndeplinii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate.

6.4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului stabilit, cu respectarea drepturilor persoanei vizate prevăzute de legislația în vigoare.

6.5. În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal deținute de operator, care nu mai servesc realizării scopului sau îndeplinirii unor obligații legale, vor fi distruse.

7. Conectarea altor Aplicații / Platforme on-line


7.1. In cadrul site-ului, Utilizatorul poate întâlni legături către alte site-uri/Aplicații/Platforme on-line pentru informarea sa. Acestea pot funcționa independent de site și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le treceți în revistă pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătura cu acele site-uri, întrucât nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau care nu sunt gestionate de Administrator sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor site-uri. 

8. Rețele sociale


8.1. În funcție de alegerile făcute cu privire la setările de pe diferite site-uri de socializare și/sau în combinație cu setările de pe paginile site-ului, anumite date personale pot fi partajate cu Administrator, în legătura cu activitățile și profilurile de socializare. Atunci când participați la diferite forumuri ale mediilor de socializare, precum Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn etc., trebuie să fiți familiarizat cu ele și să înțelegi instrumentele oferite de aceste site-uri care vă permit să faceți alegeri cu privire la modul în care partajați datele personale pe profilurile de pe mediile de socializare.

8.2. Administratorul este angajat în practicile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți, precum și în propriile noastre reguli interne privind mediile de socializare și această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, așadar citiți notificările de confidențialitate aplicabile, termenii de utilizare și informațiile aferente privind modul în care datele personale sunt utilizate în aceste medii de socializare.

9. Cloud


9.1. Administratorul poate stoca datele personale pe un server al unui terț. Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră personale pot fi procesate în numele Administratorului de către un furnizor de servicii colocare și închiriere servere și pot fi stocate în diferite locații din cadrul Spațiului Economic European. Administratorului recurge la măsuri organizaționale și contractuale pentru a-ți proteja datele personale și pentru a impune cerințe similare, însă nu mai puțin restrictive pentru furnizorii noștri de servicii cloud, inclusiv cerințe conform cărora datele personale să fie procesate exclusiv în scopurile indicate mai sus.

10. Cum vă protejăm datele personale


10.1. Ne asumăm și luăm în serios responsabilitatea noastră de protecție a datelor personale pe care ni le încredințați. Astfel, pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat, Administratorului utilizează o varietate de tehnologii de securitate și proceduri organizaționale pentru a ajuta la protejarea datelor personale.

11. Informații speciale pentru părinți


11.1. Deși site-ul nu are ca public țintă copiii sub 16 ani, avem obligația de a respecta legile și de a solicita permisiunea părinților sau a tutorelui legal înainte de colectarea, utilizarea sau divulgarea informațiilor cu privire la copii.

11.2. Administratorul recomandă ferm ca părinții să își asume un rol activ de supraveghere a activităților online ale copiilor lor. În cazul în care consideri că am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să ne contactati la adresa de email: office@gtmotive.ro.

12. Modificări ale notificării de confidențialitate


12.1. Serviciile oferite evoluează în permanență, iar forma și tipul serviciilor oferite se pot modifica din când în când fără aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga din când în când aceasta notificare de confidențialitate, iar orice revizuiri de conținut vor fi postate pe site-urile noastre sau vor fi trimise printr-o notificare push prin intermediul aplicației sau prin e-mail.

12.2. Vom posta un anunț important pe pagina notificării de confidențialitate pentru a vă înștiința cu privire la orice modificări semnificative aduse acestei notificări de confidențialitate și vom indica în partea superioară a anunțului data la care s-a realizat cea mai recentă actualizare.

12.3. Noua politica de prelucrare a datelor cu caracter personal va intra în vigoare la data postării. Dacă nu sunteți de acord cu notificarea revizuită, trebuie sa vă schimbați preferințele sau să aveți în vedere întreruperea utilizării Aplicației.

13. Cum ne puteti contacta


 • Contactează-ne la adresa: București, Daniel Danielopolu 30-32, etaj 4, sector 1, cod postal 014134
 • Email: office@gtmotive.ro
 • Telefon: +4021.539.4444